NVX80. Kombinationsdetektor

Kombinationsdetektor. Det är näst intill omöjlig att komma förbi, manipulera eller störa ut NVX80s smarta detektering. Högsta säkerhetsnivå, larmklass 4. Enkel installationsanvisning och anpassning av detektorns inställningar som systemstatus, detektering, och varningar om möjliga problem, tack vare färgskärm och 4-knappars gränssnitt. Detektorn har krypzons detektering vilket betyder att man inte kan smyga under detektorn. Detektorn har justerbar husdjursimmunitet, objekt under en viss storlek filtreras ut och husdjur under 20 kg aktiverar ej detektorn. Placeras med fördel på högrisk-anläggning (ex. kärnkraftverk), verkstadsindustri och shoppingcenter.