Konverteringspaket EVO192

När det befintliga systemet inte längre uppfyller de krav som efterfrågas för godkänt system. Eller när centralkortet inte kan byggas ut med fler moduler och ny teknik. Ja då behövs en ny, modernare centralapparat, IP modul och manöverpanel. Vissa moduler (som detektorer) vill man inte byta ut, eftersom de fortfarande fyller sin funktion och kan kopplas ihop med det nya konfigurationspaketet. Läs mer här!