307USB. Serial till USB-B, programmerings interface