PMC5. USB programmeringsnyckel

Tillåter överföring av system-programmering mellan centralapparater och BabyWare. PMC5 har ett lås som förhindrar oavsiktlig förlust av data. LED statusindikering. Seriell kontakt för uppladdning och nedladdning från centralen. Statusindikationer: 1 st. LED statusindikator, vid överföring mellan PC och PMC5. Dim: 2.2 x 7.5 x 1 cm. Art. nr 600-604


godkannande._CE