Paradox Security presenterar PCS265

PCS265, en kommunikationsmodul med flertalet unika funktioner. PCS265 har inbyggd 4G, 3G (mobilt internet) och 2G (GSM, GPRS). Internet uppkopplingen möjliggör användning av Paradox Insite GOLD app, samtidigt som den ger installatören fjärraccess till systemet via Paradox programvara Babyware, för t ex uppdateringar och programmering.

Enheten är mycket säker med krypterad kommunikation i alla riktningar (larmsändare, applikationer och kommunikation över internet). Kommunikation mot larmcentralen sker utan mellansteg (som servermiljö eller liknande), detta ger slutanvändaren en snabb, rak kommunikation utan mellanhänder.

PCS265 har inbyggd batteribackup, om strömförsörjningen försvinner från huvudcentral. Batteribackupen ger även extra kraft vid sändning. Paradox arbetar som vanligt med sin unika seriellports lösning. Genom att koppla in enheten via en seriell port direkt in i den seriella porten på centralapparaten blir den inbyggd i systemet, vilket ger högre driftsäkerhet.

Den platta designen gör enheten lätt att placera. Baksidan har spår för kabeldragning som förenklar installationen för installatören.

Enheten har plats för två SIM-kort. Det innebär att du kan använda SIM kort till två olika operatörer, ifall någon av operatörerna får problem som överbelastning av sitt mobilnät eller någon liknande händelse tar det andra kortet över (bra vid larmklassade objekt).