PS45. Övervakad eller fristående strömförsörjningsenhet, 4A