Produktnyhet från Paradox

Paradox, WD1 vattenlarmdetektor känner av och larmar vid kontakt med vatten.
WD1 placeras med fördel på plana golvytor i badrum, tvättstuga, eller vid kök. Enheten har 3 stycken detektionspunkter (en i varje hörn).
En trådbunden förlängningssensor, ES1 kan kopplas samman med vattenlarmet (WD1) för att lägga till ytterligare en övervakad yta. ES1 kan placeras maximalt
2 meter från WD1 enheten. Enheternas användningsområde är alla ytor där vattenskador kan uppstå. En oupptäckt vattenskada är kostsam och orsakas ofta av läckande rör eller en trasig varmvattenberedare. Reparationer av vattenläckor är tidskrävande och dyra.