HB 105-L. Mekanisk, momentan överfallsknapp

Mekanisk överfallskontakt som kan användas för olika applikationer i en larmanläggning. HB105-L har två kvarstående tryckknappar med växlande (NC/NO) funktion i kopplingsplint. Beroende på inkoppling kan den användas för dubbeltryck eller för separata funktioner på respektive tryckknapp. Det finns också en ingång för att styra den inbyggda lysdioden. Sabotageomkopplare för skydd mot öppning. Placeras med fördel vid kassadisk, reception, toalett och kassarum. Art. nr 800-106. Länk till HB 105-L.