AWZ622. Relä enkelt

Enkel relämodul för styrning av till exempel statusindikationer i lågströmsinstallationer. Används som mellanrelä för PGM utgångar på Paradox enheter med flera. Art. nr 700-147. Länk till AWZ622.