• Alla
  • Branddetektorer trådbundet
  • Branddetektorer trådlöst
Branddetektorer trådbundet
NB338-2. Optisk 2-tråds rökdetektor / NB338-2H LED. 2-tråds rök & värmedetektor
Art. nr 600-212 / 600-213

Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. På NB338-2H LED utlöses larm vid 57 ºC. Läs mer här!

Branddetektorer trådbundet
NB338-4C-12. Optisk 4-tråds rökdetektor / NB338-4H-12. 4-tråds rök & värmedetektor
Art. nr 600-220 / 600-214

Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. På NB338-4H-12 utlöses larm vid 57 ºC. Läs mer här!

Branddetektorer trådbundet
DT713-5. 2-tråds värmedetektor
Art. nr 600-114

Larm utlöses vid 57 ºC. Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. Läs mer här!

Branddetektorer trådbundet
NB323-4-12. 4-tråds värmedetektor
Art. nr 600-211

Larm utlöses vid 57 ºC. Den primära uppgiften för brandlarmet är att tidigt upptäcka en begynnande brand och därigenom skydda liv, verksamhet, egendom och miljö. Läs mer här!

Branddetektorer trådlöst
SD360. Optisk rökdetektor
Art. nr 500-584

Trådlös detektor för installation i dammfria utrymmen (ej kök). Detektorn sänder en signal till centralenheten när det förinställda rök gränsvärdet överskrids. Placeras med fördel i bostäder, kontor samt fabrik för tillverkning av läkemedel. SD360 har ett sabotagelarm som aktiveras direkt vid bryt, – och stöldförsök. Läs mer här!

Branddetektorer trådlöst
WC588P. Kolmonoxiddetektor
Art. nr 500-583

Trådlös detektor för installation där giftig gas finns som exempelvis, bredvid gasoltank eller bil, (avgaser). Placeras alltid med låg placering då gasen fyller på nedifrån och upp. Detekterar skadliga koncentrationer av kolmonoxid i ett tidigt skede. Kolmonoxid (CO) är en mycket giftig gas utan färg, lukt och smak. Placera med fördel i husvagn, husbil, båt och kök där gasol (spis) installerats. Läs mer här!