Centralapparat

Digiplex EVOHD

 
 • Tekniska specifikationer

  Spänning:
  16 VAC 40/75 VA, 50 – 60 Hz
  Strömförbrukning:
  100 mA
  Backup batteri:
  12 VDC, 7 Ah minimum
  AUX-ström:
  0.8A normalt, 2.0A max, säkringsfri avstängning vid 2.5A
  Siren utgång:
  2A, säkringsfri avstängning vid 2.5A
  PGM utgångar:
  1 – 4 solid state, PGM5 är form C relä
  Driftstemperatur:
  -10°C – +55°C
  Sektioner:
  192 st.
  Områden:
  8 st.
  Användarkapacitet:
  999 st.
  Information vid installation av HD88:
  EVOHD kan driva 4 st HD88, för användning av fler kameror än detta krävs separat strömförsörjning, till exempel PS25. Var noggrann när du beräknar strömförbrukningen vid användning av HD88 enheter.

  Alla centralapparatsutgångar är klassade för mellan 10.8 VDC och 12.1 VDC

 • Innehåll

  Systemets kommunikationssystem
  Digiplex avancerade kommunikationssystem har en 4-tråds buss, en enda busslinga för upp till ca 900 m med en konstant sabotagesäker anslutning för högsta möjliga nivå av säkerhet. Det bussbaserade systemet förenklar installationen, sparar arbete och tid.

  Bussystem: Kabel går från modul till modul utan krav på retur eller slutmotstånd istället för kabel till modul tillbaka till system, kabel till modul tillbaka osv. Bussystemet går att bygga i en öppen eller slutet slinga alternativt stjärn-nät. Enkelt att projektera och installera. Materialkostnad för kabel, sektionskort, kopplingsdosor och strömförsörjning blir lägre än vid dragning av konventionella system.

  Den smarta programmeringen tillåter dig att programmera alla moduler via programvaran (BabyWare) eller knappsatsen och låter dig flexibelt tilldela enheter i systemet till valfri sektion.

  EVOHD, är en centralenhet för både larm, kameraövervakning och passagesystem. Tack vare användningen av ett integrerat system så är passagesystemet hela tiden övervakat vilket innebär att larm skickas ut vid driftstörningar via säkerhetssystemet. Att systemet är helintegrerat innebär en högre säkerhetsnivå då dessa har gemensamma koder och ej är ihop plock från olika leverantörer/fabrikat.

  Lägg till moduler i systemet
  Paradox EVOHD är en robust centralapparat med utökad AUX strömmatning jämfört med EVO192, för att klara belastningen från till exempel HDxx serien. Centralapparaten stödjer anslutning av kommunikationsmoduler för IP, GSM, GPRS, fast telefoni eller en kombination av dessa, med flera rapporteringsvägar finns stark redundans för rapportering. Tack vare enkel installation och förberedd integration med andra enheter kan EVOHD stödja upp till 254 moduler och 192 sektioner. Centralapparatens flexibla uppdelning av områden gör att det är möjligt att koppla detektorerna till områden helt oberoende av detektorernas fysiska placering.

 • Digiplex EVOHD

  Intygad av:
  SBSC i larmklass 3, cert nr 15-88. SSF 1014, utgåva 5.

  godkannande  godkannande._CE            

Paradox

systemkompass

Systemkompass

produktlistaknapp

Produktlista