Tårpilsvägen 5, 755 50 Uppsala, Sverige
5 Tårpilsvägen Uppsala län 753 50 SE