Inbrottslarm • Detektorer • Kameraövervakning • Passagesystem • Personlarm
Brandlarm • Dimgenerator • Styrsystemsmodul (Smarta hem) • Installationsmaterial

Larmklassade
detektorer

Säkra upp både inom- och utomhus 
med godkända larmklassade detektorer.
Testade för svenskt klimat.

Mer om detektorer

Passagesystem –
licensfritt, modernt

Passagesystem för ökad trygghet och flexibilitet.
Med tagg eller kort (med eller utan kod).
Få tillgång till systemet via Appfunktion.

Mer om passagesystem

Design möter funktionalitetSmarta hem
Integrationsmodul

Med smarta hemautomationssystem såsom KNX, Canseda, Fibaro och Crestron,
mm kan all kommunikation mellan olika komponenter i fastigheten som
belysning, värme, och audio/video enkelt styras och knytas samman till ett
och samma system. Via integration med Paradox kan dessa t.ex. samarbeta
med rörelsedetektorer för att tända belysning när man går in i ett rum.

Mer om integrationsmodul

Tätnar ju mer
syre som tillsätts

En dimgenerator
skyddar kontor, butik, lagerlokal eller hem.
Kopplas ihop med larmsystemet.
Vad som inte kan ses kan inte stjälas.

Mer om dimgenerator

Elektronisk passagekontroll


Innan det har hänt


En app för flera systemAllt för din installation
Installationsmaterial

Paradox erbjuder det mesta för er larminstallation,
det inkluderar produkter såsom kopplingsboxar,
relä och CAB kablar.
Saknar ni något? Kontakta oss.

Mer om installationsmaterial

Uppdatera
brandlarmssystemet

Skydda kontor, butik, restaurang eller lagerlokal
med en brandlarmscentral med brandkårsnyckel.
Kan installeras fristående alternativt
som en del av säkerhetssystemet.

Mer om brandlarmscentral
Nyfiken på fler säkerhetsprodukter och mjukvara från några av de mest framgångsrika säkerhets- och övervakningssystems företagen i branschen?