Tillbehör passage

ACM12. Läsarmodul passage

 
 • Tekniska specifikationer

  Strömförbrukning:
  16 VAC, 20 VA
  Batteri:
  12 VDC, gelécell
  Anslutningen skyddad med 5 A säkring

  Aux-ström:
  12 VDC, 600 mA
  1 A säkringsfri avstängning

  PGM utgång:
  50 mA. Förinställda lägen
  Dörrkontakt:
  Form C relä 5 A / 28 VDC
  Passagescheman:
  4 st. (totalt 8 perioder)
  Passagenivåer:
  15 st.
  Användarscheman:
  32 st.
  Användarkapacitet:
  999 st.
  Enhets anslutningar:
  2 st. Paradox 4-tråds läsare eller en 7-tråds 26-bit Wiegand läsare, dörrkontakt, REX enhet, sabotagekontakt
  Manuell upplåsning:
  Negativ trigger ingång
  Kompatibilitet:
  EVOHD centralapparat v4.5 eller högre
  EVO192 centralapparat v4.5 eller högre
  Kapsling (tillval):
  Minst 20 x 25.5 x 7.6 cm
  Dimensioner:
  14 x 9.2 x 2.5 cm
  Anslutning:
  4-tråds buss

 • Innehåll

  ACM12 är en läsarmodul för dörrpassage.
  Använd ACM12 för att kontrollera passage via en dörr. Varje användare kan ha begränsad tillgång till vissa dörrar (genom åtkomstnivåer) och kan begränsas i tid (med tidszoner). Om så önskas kan dörrkontakter också tilldelas sektioner i systemet för att koppla dörrarna till larmsystemet. Detta gör att samma dörrenhet kan användas för passersystemet och larmsystemet.

  Välj till en kapsling med eller utan transformator. Ansluts på centralapparatens buss.

 • ACM12. Läsarmodul passage

  Artikel nummer 200-219

  godkannande._CE

Paradox

produktlistaknapp

Produktlista