Kameraövervakning som endast aktiveras vid ett utlöst inbrottslarm kan vara lättare att få tillstånd för. Kamerorna har då ett tydligt brottsförebyggande syfte. Kamerorna utför heller ingen integritetskränkning eftersom de inte är igång samtidigt som personal vistas i lokalen. Med en integrerad krypterad rörelsedetektor och HD-videolösning får användaren en bättre och säkrare lösning än med hjälp av en vanlig kameralösning (CCTV). IR detektorn med HD-video ger ingen tillgång till inspelat material eller möjlighet till avlyssning utifrån tack vare dess kryptering. Övervakat, krypterat Säkra rum Skräddarsydd säkerhet efter behov för bland annat medarbetare i utsatta positioner i hemmet och/eller på arbetsplatsen. Som användare bestämmer företaget/du själv hur säkerhetssystemet skall anpassas och vilka åtgärder som ska sättas in (vid inbrott, brand, olyckor och vattenskador). Med modern teknik från Paradox kan du säkra upp i stort sett vilket rum/område som önskas för att få ett bra skydd till relativt låg kostnad jämfört med andra lösningar eller ingen lösning alls. Paradox rörelsedetektor med inbyggd HD-videokamera och HD-ljud, övervakar vid behov valt objekt eller person i realtid, och vid utlöst larm sänds det inspelade materialet vidare efter överenskommen åtgärdsplan. Extra trygg vardag! Privat Företag Hängslen och livrem! - Larmcentralen Familj/personal Väktare Se film Gods & gårdar Kontakta mig