• Alla
  • Centralpaket
  • Passagepaket
Centralpaket
EVOHD. HD78F-paket. Larm, passage och övervakning
Art. nr 056

En helintegrerad framtidssäkrad säkerhetslösning baserat på Paradox centralapparat EVOHD ger dig realtidskoll (se film och bild via din app). Klarar utbyggnad samt stora installationer. Installeras med fördel på logistik-, lager-, och elektronikföretag, bilhallar, samt hem där övervakning och kontroll efterfrågas. Läs mer här!

Passagepaket
Passagepaket med trafo / utan trafo
Art. nr 200-231 / 200-230

Bygg ut befintligt EVO-system till ett integrerat passagesystem, med tillträde för olika områden. T ex i fabriksmiljö med kontor med upp till 32 dörrar. Kostnadseffektiv, – och smidig installationslösning. Övergripande administration av larm och passagesystem. Läs mer här!

Lilla_Passagepaket_R915

Centralpaket
EVOHD. TM50-paket. Larm och passage
Art. nr 201-111

Framtidssäkrat säkerhetssystem som kan helintegreras, baserat på Paradox EVOHD centralapparat. Klarar utbyggnad samt stora installationer. Installeras med fördel på logistik-, lager-, och elektronikföretag, bilhallar, samt hem. Läs mer här!

Centralpaket
EVOHD. DC. TM50-paket. Larm och passage
Art. nr 200-116

Framtidssäkrat säkerhetssystem som kan helintegreras, baserat på Paradox EVOHD centralapparat med DC larmsändare, larmkommunikation via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar. Klarar utbyggnad samt stora installationer. Installeras med fördel på logistik-, lager-, och elektronikföretag, bilhallar, samt hem. Läs mer här!

Passagepaket
Passagepaket. Cidron, EM/Mifare (bred) / Mifare (smal) kortläsare
Art. nr 200-232 / 200-233

ID06 kompatibel. Hanterar alla EM/Mifare system, bygg ut befintliga passagesystem till ett integrerat passagesystem, med tillträde för olika områden. Behåll ursprungliga kort, då de kan användas i flera system samtidigt. Passar i de flesta miljöer där en sådan lösning efterfrågas som t ex fabriksmiljö med kontor med upp till 32 dörrar. Kompatibelt med EVO och EVOHD centralapparat. Läs mer här!

Lilla_Passagepaket_EM_Mifare

Centralpaket
EVO192. TM50-paket. Larm och passage
Art. nr 201-110

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparat. Bussbaserat system. Användarvänlig och enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighets-automationer där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Installeras med fördel på kontor, förskolor och konsultbolag. Läs mer här!

Lilla_EVO192.TM50_paket_bild

Centralpaket
EVO192. DC. TM50-paket. Larm och passage
Art. nr 201-115

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparat med DC larmsändare, larmkommunikation via två av varandra oberoende larmöverföringsvägar. Bussbaserat system. Användarvänlig och enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighets-automationer där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Installeras med fördel på kontor, förskolor och konsultbolag. Läs mer här!

Centralpaket
EVO192. LCD-paket. Larm och passage
Art. nr 201-192EVO

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparaten. Bussbaserat. Användarvänlig, enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighetsautomationer där en enkel manöverpanel efterfrågas. Installeras med fördel på butiker, grossistföretag och verkstadsindustrin. Läs mer här!

Lilla_EVO192.LCD_paket_bild

Passagepaket
Passagepaket R870
Art. nr 200-221

Enkel och smidig lösning där beröringsfri kortläsare efterfrågas. Tar bara kort (tagg). Bygg ut befintligt EVO-system till ett integrerat passagesystem, med tillträde för olika områden med ett kort (tagg). Kan exempelvis vara för fabriksmiljö med kontor med upp till 32 dörrar. En kostnadseffektiv, – och smidig installationslösning. Övergripande administration av larm och passagesystem. Läs mer här!

Lilla_Passagepaket_R870

Centralpaket
Digiplex EVO192 kompakt. Larm och passage
Art. nr 300-225

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparaten. Liten kapsling. Bussbaserat. Användarvänlig, enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighetsautomationer där en enkel manöverpanel efterfrågas. Installeras med fördel på butiker, grossistföretag och verkstadsindustrin. Läs mer här!

Lilla_EVO192.LCD_paket_bild

Centralpaket
MG5050. TM50-paket. Villalarm, startpaket
Art. nr 500-523

Ett flexibelt hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa, baserat på Paradox MG5050 centralapparaten. Är framtidssäkrat för framtida utbyggnad. Där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Läs mer här!

Lilla_MG5050.TM50_paket_bild

Centralpaket
MG5050. K32LCD+-paket / MG5050. K37-paket
Art. nr 500-507 / 500-508

Villalarm, startpaket, ett flexibelt hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa, baserat på Paradox MG5050 centralapparaten. Är framtidssäkrat för framtida utbyggnad. Manöverpanelen är trådbunden (K32LCD+) eller trådlös (K37). Läs mer här!

Lilla_MG5050.K32-K37_paket_bild

Centralpaket
MG6250-paket. Trådlöst hemlarm
Art. nr 500-658

Användarvänligt trådlöst hemlarm med + funktion (REM2), baserat på Paradox MG6250 centralapparat. MG6250 är ett flexibelt framtidssäkrat system som klarar utbyggnad och är enkelt att installera. Använd fjärrkontroll för till, – och frånkoppling eller skicka en paniksignal till larmcentralen. Läs mer här!

Lilla_MG6250_paket_bild

Centralpaket
MG6250-lilla paketet. Trådlöst hemlarm
Art. nr 500-558

Användarvänligt trådlöst hemlarm med fjärrkontroll (REM25), baserat på Paradox MG6250 centralapparat. MG6250 är ett flexibelt framtidssäkrat system som klarar utbyggnad och är enkelt att installera. Använd fjärrkontroll för till, – och frånkoppling eller skicka en paniksignal till larmcentralen. Läs mer här!

Centralpaket
LM5050 larmväska
Art. nr 300-004

För tillfälliga etableringar där krav föreligger för ett fullskaligt säkerhetsskydd, baserat på Paradox MG5050 centralapparaten. Ett flexibelt framtidssäkrat hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa. Installeras med fördel på byggarbetsplatsen, den tillfälliga etableringen eller kontoret. Läs mer här!

Lilla_LM5050_bild

Centralpaket
Konverteringspaket
Art. nr 021

När det befintliga systemet inte längre uppfyller de krav som efterfrågas för godkänt system. Eller när centralkortet inte kan byggas ut med fler moduler och ny teknik. Ja då behövs en ny, modernare centralapparat, IP modul och manöverpanel. Vissa moduler (som detektorer) vill man inte byta ut, eftersom de fortfarande fyller sin funktion och kan kopplas ihop med det nya konfigurationspaketet. Läs mer här!

Lilla_Konfigurationspaket