• Alla
  • Larmpaket
  • Passagepaket
Larmpaket
EVOHD TM70 paket. Larm och passage
Art. nr 201-114

Framtidssäkrat säkerhetssystem som kan helintegreras, baserat på Paradox EVOHD centralapparat (trådbunden). Klarar utbyggnad samt stora installationer. Installeras med fördel på logistik-, lager-, och elektronikföretag, bilhallar, samt hem. Läs mer här!

Larmpaket
EVOHD TM50 paket. Larm och passage
Art. nr 201-111

Framtidssäkrat säkerhetssystem som kan helintegreras, baserat på Paradox EVOHD centralapparat (trådbunden). Klarar utbyggnad samt stora installationer. Installeras med fördel på logistik-, lager-, och elektronikföretag, bilhallar, samt hem. Läs mer här!

Larmpaket
EVOHD TM50 IP150+ paket. Larm och passage
Art. nr 201-112

Framtidssäkrat säkerhetssystem som kan helintegreras, baserat på Paradox EVOHD centralapparat (trådbunden). Klarar utbyggnad samt stora installationer. Där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Installeras med fördel på logistik-, lager-, och elektronikföretag, bilhallar, samt hem. Läs mer här!

Larmpaket
EVO192 TM50 paket. Larm och passage
Art. nr 201-110

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparat (trådbunden). Bussbaserat system. Användarvänlig och enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighets-automationer där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Installeras med fördel på kontor, förskolor och konsultbolag. Läs mer här!

Larmpaket
EVO192 TM50 IP150+ paket. Larm och passage
Art. nr 210-121

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparat (trådbunden). Bussbaserat system. Användarvänlig och enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighets-automationer där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Installeras med fördel på kontor, förskolor och konsultbolag. Läs mer här!

Larmpaket
EVO192 K641+ paket. Larm och passage
Art. nr 201-192 EVO

Framtidssäkrat säkerhetssystem, baserat på Paradox EVO192 centralapparaten (trådbunden). Bussbaserat. Användarvänlig, enkel att uppgradera. För det växande företaget med flera dörrmiljöer och fastighetsautomationer där en enkel manöverpanel efterfrågas. Installeras med fördel på butiker, grossistföretag och verkstadsindustrin. Läs mer här!

Larmpaket
MG5075 TM70 paket. Villalarm, startpaket
Art. nr 500-530

Ett flexibelt hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa, baserat på Paradox MG5075 centralapparaten. Är framtidssäkrat för framtida utbyggnad. Där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Läs mer här!

Larmpaket
MG5075 TM50 paket. Villalarm, startpaket
Art. nr 500-529

Ett flexibelt hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa, baserat på Paradox MG5075 centralapparaten. Är framtidssäkrat för framtida utbyggnad. Där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Läs mer här!

Larmpaket
MG5075 TM50 IP150+ paket. Villalarm, startpaket
Art. nr 068

Ett flexibelt hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa, baserat på Paradox MG5075 centralapparaten. Är framtidssäkrat för framtida utbyggnad. Där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Läs mer här!

Larmpaket
MG5075 TM70 IP150+ paket. Villalarm, startpaket
Art. nr 080

Ett flexibelt hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa, baserat på Paradox MG5075 centralapparaten. Är framtidssäkrat för framtida utbyggnad. Där övergripande kontroll och överblick efterfrågas. Läs mer här!

Larmpaket
MG6250 paket. Trådlöst hemlarm – Utgående produkt
Art. nr 500-558

Användarvänligt trådlöst hemlarm med fjärrkontroll (REM25), baserat på Paradox MG6250 centralapparat. MG6250 är ett flexibelt framtidssäkrat system som klarar utbyggnad och är enkelt att installera. Använd fjärrkontroll för till, – och frånkoppling eller skicka en paniksignal till larmcentralen. Läs mer här!

Larmpaket
LM5075 V2 larmväska
Art. nr 073

För tillfälliga etableringar där krav föreligger för ett fullskaligt säkerhetsskydd, baserat på Paradox MG5075 centralapparaten. Ett flexibelt framtidssäkrat hybridsystem där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa. Installeras med fördel på byggarbetsplatsen, den tillfälliga etableringen eller kontoret. Läs mer här!

Larmpaket
Konverteringspaket EVO192
Art. nr 021

När det befintliga systemet inte längre uppfyller de krav som efterfrågas för godkänt system. Eller när centralkortet inte kan byggas ut med fler moduler och ny teknik. Ja då behövs en ny, modernare centralapparat, IP modul och manöverpanel. Vissa moduler (som detektorer) vill man inte byta ut, eftersom de fortfarande fyller sin funktion och kan kopplas ihop med det nya konfigurationspaketet. Läs mer här!

Larmpaket
LEVO192 larmväska
Art. nr 091

För tillfälliga etableringar där krav föreligger för ett fullskaligt larmklassat säkerhetsskydd, baserat på Paradox EVO192 centralapparaten. Ett flexibelt framtidssäkrat system där det går att kombinera trådbundna moduler med trådlösa tack vare RTX3 expansionsmodul. Installeras med fördel på byggarbetsplatsen, den tillfälliga etableringen eller kontoret. Läs mer här!

Passagepaket
R915 Passagepaket med trafo / utan trafo
Art. nr 200-231 / 200-230

Bygg ut befintligt EVO-system till ett integrerat passagesystem, med tillträde för olika områden. T ex i fabriksmiljö med kontor med upp till 32 dörrar. Kostnadseffektiv, – och smidig installationslösning. Övergripande administration av larm och passagesystem. Läs mer här!

Passagepaket
Cidron passagepaket bred / smal
Art. nr 200-232 / 200-233

ID06 kompatibel. Hanterar alla EM/Mifare system, bygg ut befintliga passagesystem till ett integrerat passagesystem, med tillträde för olika områden. Behåll ursprungliga kort, då de kan användas i flera system samtidigt. Passar i de flesta miljöer där en sådan lösning efterfrågas som t ex fabriksmiljö med kontor med upp till 32 dörrar. Kompatibelt med EVO och EVOHD centralapparat. Läs mer här!